Instapbad subsidies & premies

Het kopen van een instapbad omwille van een beperkte mobiliteit, hoge leeftijd als senior of simpelweg omdat zelfstandig baden niet meer lukt kan ondersteunt worden door een premie of subsidie. Lees hier de mogelijkheden voor premies bij de aankoop van een instapbad.

Waarom koop je een instapbad?

De reden waarom je een instapbad aankoopt, zal meebepalen of je recht hebt op een premie al dan niet. Koop je enkel een instapbad omwille van je eigen comfort dan zal je moeilijk financiële tegemoetkoming krijgen.

Een tegemoetkoming bij de aankoop van een instapbad of zitbad hangt af van:

 • Hoe hoog de nood aan een instapbad is of er andere alternatieven zijn
 • Er reeds premies of subsidies toegekend zijn
 • Woonplaats waar je de aanvraag indient
 • Leeftijd van de aanvrager
 • De prijs van het instapbad
 • ...

Bovenstaande opsomming is een greep uit criteria die gehanteerd worden door verschillende organisaties en overheden om te bepalen of je een premie ontvangt of niet.

TIP: Ga bij elke instantie & organisatie ( Gemeente, Vlaamse overheid, Federale overheid, .. ) na of je recht hebt op een tegemoetkoming.

Instapbaden voor personen met een handicap of fysieke beperking

Als je erkend bent als persoon met een handicap, kan je terecht bij het VAPH ( Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ) voor financiële tegemoetkomingen bij de aankoop van aangepast meubilair, hulpmiddelen en aanpassingen. Het VAPH werkt hiervoor met een referentielijst. Instapbaden zijn momenteel nog niet opgenomen in de referentielijst van het VAPH dus een tegemoetkoming voor een instapbad of zitbad moet aangevraagd worden via de Bijzondere Bijstandscommissie (BBC) in het kader niet-referte. Je kan informatie inwinnen voor deze premie op de website van het VAPH.

Vlaamse aanpassingspremie: de premie voor 65-plussers

Ben je ouder dan 65 jaar dan kan je in Vlaanderen een premie krijgen om je woning toegankelijker te maken. Het aanpassen van een badkamer is daar een onderdeel van. ( werken aan technische installaties en hulpmiddelen )

Je dient voor de aanpassingspremie volgende voorwaarden minimum in acht nemen:

 • Je bent bewoner van de woning je ben 65 jaar of ouder op datum van de aanvraag
 • Het inkomen mag niet meer bedragen dan 30.060 euro
 • Verhoging van €1.570 per persoon ten laste
 • De woning met de hoofdverblijfplaats zijn
 • De aankoopkost moet minstens €1.200 inclusief btw bedragen

Je kan informatie inwinnen omtrent deze tegemoetkoming/subsidie en bijhorende procedure op de website van Vlaanderen. ( onderdeel Vlaamse aanpassingspremie ).

Gratis offerte-aanvraag & advies

Instapbad / instapdouche nodig? Vergelijk hier 4 prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte